peuters_samen_lezen

DREUMESGROEP

De accenten liggen bij de dreumesen voornamelijk op de motorische, de sociale en de taalontwikkeling. Wij hebben voor deze aandachtspunten gekozen omdat dit op deze leeftijd de belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn, maar natuurlijk wordt ook aan de overige ontwikkelingsgebieden aandacht geschonken.

De concentratieboog is nog beperkt, daarom krijgen ze korte activiteiten aangeboden. Daarnaast is er in deze groep veel mogelijkheid tot vrij spel.
In de dreumesgroep werken we volgens een vast dagritme, omdat dit voor de kinderen duidelijkheid en rust geeft.

Het dagritme in de dreumesgroep ziet er als volgt uit :
7.30 – 9.00 uur : de kinderen worden gebracht (vrij spel)
9.00 – 9.30 uur : drinken en fruit eten + boekje lezen + zingen
9.30 – 11.00 uur : activiteit, buitenspelen, vrij spel
11.00 – 11.30 uur : verschonen en uitkleden
11.30 – 12.30 uur : lunchen en tanden poetsen
12.30 – 14.30 uur : slapen
14.30 – 15.00 uur : aankleden en verschonen
15.00 – 15.30 uur : drinken + klein tussendoortje
15.30 – 16.00 uur : activiteit of vrij spel
16.00 – 18.30 uur : kleine activiteit of vrij spel, buitenspelen, vrij spelen.

We werken in deze groep ook regelmatig met thema’s, waarop we de activiteiten afstemmen. Deze activiteiten zijn natuurlijk aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Activiteiten die we o.a. met de kinderen doen zijn: zingen, voorlezen, dansen, puzzelen, bowen met duplo, clipo en blokken. Kruipen door de kruiptunnel of klommen/klauteren over de stormbaan van zachte klimkussens en natuurlijk handvaardigheidsactiviteitjes, zoals verven, kleuren, tekenen, plakken en kleien.

Bij de dreumesen werken we volgens ons pedagogisch beleidsplan. Op aanvraag is deze verkrijgbaar.