Personeel

PERSONEEL

Het personeel┬ávan Bommes bestaat uit vaste leidsters per groep en een huishoudelijk medewerkster. Het is van belang dat uw kind/-eren en u als ouder dezelfde, vertrouwde gezichten ziet. Alle pedagogisch medewerksters zijn gekwalificeerd ( minimaal M.B.O niveau) en in het bezit van een B.H.V diploma. Wij hebben ook gediplomeerde invalleidsters die wij in geval van vrije dagen of ziekte van collega’s inzetten. Momenteel hebben we een vrijwilligster.

Even voorstellen: