Peuter_jongen

PEUTERGROEP

De peutergroep (van ongeveer 30 maanden tot 48 maanden)(maximaal 16 peuters)

In deze groep richten we ons met name op de zelfredzaamheid, sociale ontwikkeling, fantasie/imitatiespel, de cognitieve en de taalontwikkeling.

Kinderen in de peutergroep willen veel zelf doen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, stimuleren wij de kinderen dan ook om zoveel mogelijk zelf te doen.

In de peutergroep werken we om de maand met een thema. Tijdens de themamaand is er een hoofddoelstelling waarbinnen alle activiteiten moeten passen. Bovendien wordt erop gelet dat alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Naast het bezig zijn met het thema is er voldoende mogelijkheid op een dag om vrij te spelen.

Wanneer geen thema is mogen de kinderen zelf kiezen met welk materiaal ze willen spelen. De leidsters stimuleren de kinderen dan door zo nu en dan samen met de kinderen te spelen om het kind uit te dagen en variatie in het spel aan te brengen.

Het dagritme in de peutergroep ziet er als volgt uit:
7.30 – 9.00 uur : de kinderen worden gebracht (vrij spel)
9.00 – 9.30 uur : kringgesprek, drinken en fruit eten
9.30 – 11.00 uur : activiteit, buitenspelen, vrij spel
11.00 – 11.30 uur : verschonen en uitkleden
11.30 – 12.30 uur : lunchen en tanden poetsen
12.30 – 14.30 uur : slapen
14.30 – 15.00 uur : aankleden en verschonen
15.00 – 15.30 uur : drinken + klein tussendoortje
15.30 – 16.00 uur : activiteit of vrij spel
16.00 – 18.30 uur : kleine activiteit of vrij spel, buitenspelen, vrij spelen.

Voor uitgebreidere informatie over onze pedagogische werkwijze verwijzen we u naar het pedagogisch plan. Dit is op aanvraag op kantoor in te zien.